Methodieken design@school

Het zoeken naar problemen, het bedenken van ideeën, het uitwerken van een oplossing, ... In design@school worden methodieken ingezet om deze activiteiten vorm te geven en te ondersteunen. Deze methodieken zijn ontleend aan de ingenieurswereld en herwerkt voor de onderwijspraktijk. Ze zijn ingedeeld op basis van de fasen van het design@school-proces.  

Op de website worden de methodieken toegelicht voor de leraar. De methodieken zijn ook beschikbaar als kaartenset om te gebruiken met de leerlingen. Ieder kaartje vormt een handvat voor de leerlingen om met een bepaalde methodiek aan de slag te gaan.