Droomscenario

Een droomscenario bedenken en dit vergelijken met de huidige toestand van een situatie/locatie. 
Voorbeeld: Leerlingen verzamelen foto's, tekeningen, quotes, … voor hun droomschool. Ze vergelijken hun droomschool met hun huidige school en maken een lijst met zaken die ze graag willen veranderen (vb. leuker ingericht lokaal, meer sportmogelijkheden op de speelplaats, …).
40
3-4
Papier, schrijfgerei, tekengerei, lijm, schaar
Foto's en quotes (via tijdschriften, kranten, websites,...) , computer/tablet, printer
Verloop
  1. De leerlingen bedenken een situatie of een locatie die ze graag zouden veranderen. Voorbeelden zijn: het klaslokaal, de speeltijd, de schoolreis, hun slaapkamer, … 
  2. De leerlingen verzamelen foto’s, quotes, figuren, … om hun droomscenario weer te geven voor de gekozen situatie of locatie. Ze kunnen hun droomsituatie of -locatie ook zelf tekenen.  
  3. De leerlingen vergelijken de huidige toestand van de situatie/locatie met hun droomscenario. Ze noteren de zaken die moeten veranderd worden opdat het droomscenario werkelijkheid kan worden.  
Tips & tricks
  • Er kan op voorhand klassikaal of door de leerkracht beslist worden rond welke situatie/locatie gewerkt wordt door de verschillende groepjes. De groepjes leerlingen kunnen dan werken rond een zelfde locatie/situatie, maar het is ook mogelijk dat ieder groepje een eigen situatie/locatie kiest. 
  • Het droomscenario kan vormgegeven worden via knip- en plakwerk (vb. collage), een eigen tekening, een combinatie van beide, …  Beeldmateriaal kan online verzameld worden of via papieren tijdschriften, kranten, reclamefolders, … Het is ook mogelijk het droomscenario digitaal uit te werken via apps zoals Pinterest.