Geotagging

Foto’s of tekeningen van problemen pinnen op een kaart. 
Voorbeeld: Leerlingen nemen foto’s van problemen die zich afspelen op de speelplaats. Ze tekenen een plattegrond van de speelplaats. Ze pinnen de foto's op de locaties waar de problemen zich voordoen (vb. zithoek, voetbalveldje, deur toilet, moestuin, …). ​
60
3
Fotottoestel, computer/tabelt, papier, schrijfgerei, lat, schaar, lijm
Printer
Verloop
  1. De leerlingen brengen problemen in beeld door foto’s te nemen of tekeningen te maken op een bepaalde locatie, bijvoorbeeld de speelplaats, de klas, het nabijgelegen park, ...  
  2. De leerlingen tekenen een plattegrond van de locatie of zoeken een kaart van de locatie, bijvoorbeeld een stadsplan, een print van een online kaart, …  
  3. De leerlingen plaatsen hun foto’s of tekeningen daar waar de problemen zich precies afspelen op de locatie. Foto’s of tekeningen kunnen gekleefd of vastgeprikt worden zodat een overzichtskaart ontstaat van problemen op de locatie.  
Tips & tricks 
  • Leg de leerlingen een beperking op van het aantal foto’s dat ze mogen nemen, bijvoorbeeld 20. Op die manier worden ze uitgedaagd om goed na te denken over de problemen die ze relevant vinden om in beeld te brengen.  
  • Stimuleer de leerlingen om zorgvuldig om te springen met het nemen van foto’s. Het kan nodig zijn om toestemming te vragen.    
  • De groepjes leerlingen kunnen tegelijkertijd problemen in beeld brengen op de locatie, maar het is ook mogelijk dat ieder groepje leerlingen op een verschillend tijdstip foto’s neemt op de locatie. Op die manier kunnen meer problemen aan het licht komen.  
  • Het pinnen van de problemen op een kaart kan op papier gebeuren, maar dit kan ook digitaal bijvoorbeeld via Google Earth.  
  • Het kan aangewezen zijn om aan het begin van stap 3 de leerlingen eerst een selectie te laten maken van de problemen die hen het meest aanspreken, die volgens hen prangend zijn, … Laat hen bijvoorbeeld vijf problemen pinnen.  
  • Je kan de leerlingen info laten noteren bij de foto’s of tekeningen.