Paparazzi

Foto’s nemen in de eigen omgeving en problemen detecteren. 
Voorbeeld: Leerlingen fotograferen zaken die hen opvallen in het stadspark. Ze kiezen er samen drie zaken uit die zij belangrijke problemen vinden (vb. zwerfvuil, mensen kijken niet waar ze wandelen (smartphone), weinig speelruimte (skaten)). ​
40
3-4
Fototoestel, computer/tablet
Verloop
  1. De leerlingen kiezen een locatie in hun eigen omgeving om erop uit te trekken met een fototoestel, bijvoorbeeld de speelplaats, de refter, het park, het station, …  
  2. De leerlingen nemen op de locatie foto’s van zaken die hen opvallen.  
  3. De leerlingen bekijken hun foto’s en selecteren de foto’s die zaken tonen die zij als problemen beschouwen, die volgens hen beter kunnen, …  
Tips & tricks
  • Leg de leerlingen een beperking op van het aantal foto’s dat ze mogen nemen, bijvoorbeeld 20. Op die manier worden ze uitgedaagd om goed na te denken over de zaken die ze relevant vinden om in beeld te brengen.  
  • Stimuleer de leerlingen om zorgvuldig om te springen met het nemen van foto’s. Het kan nodig zijn om toestemming te vragen.    
  • De groepjes leerlingen kunnen tegelijkertijd foto’s nemen, maar het is ook mogelijk dat ieder groepje leerlingen op een verschillend tijdstip foto’s neemt op de locatie. Op die manier kunnen meer problemen aan het licht komen. 
  • Het kan aangewezen zijn om tijdens stap 3 de leerlingen een beperkt aantal problemen te laten selecteren, bijvoorbeeld 3 of 5.