Ramptoerist

Foto’s nemen van problemen in de eigen omgeving. 
Voorbeeld: Leerlingen ervaren het middagmaal op school als niet leuk. Ze fotograferen tijdens het middagmaal problemen die zich voordoen in de refter (vb. teveel lawaai, lange wachtrijen, afval blijft op de tafel liggen, leerlingen eten hun bord niet leeg, …).​
30
3-4
Fototoestel, computer/tabelt
Verloop
  1. De leerlingen kiezen een locatie in hun eigen omgeving waar zich volgens hen problemen voordoen, bijvoorbeeld de speelplaats, de refter, de schoolpoort, het station, …  
  2. De leerlingen nemen op de locatie foto’s van zaken/situaties die zij als problemen ervaren of beschouwen.  
Tips & tricks 
  • Leg de leerlingen een beperking op van het aantal foto’s dat ze mogen nemen, bijvoorbeeld 20. Op die manier worden ze uitgedaagd om goed na te denken over de problemen die ze relevant vinden om in beeld te brengen.  
  • Stimuleer de leerlingen om zorgvuldig om te springen met het nemen van foto’s. Het kan nodig zijn om toestemming te vragen.    
  • De groepjes leerlingen kunnen tegelijkertijd foto’s nemen, maar het is ook mogelijk dat ieder groepje leerlingen op een verschillend tijdstip foto’s neemt op de locatie. Op die manier kunnen meer problemen aan het licht komen. 
  • Het kan aangewezen zijn om na stap 2 de leerlingen een beperkt aantal problemen te laten selecteren, bijvoorbeeld 3 of 5.