Schatkist

Spullen verzamelen over een thema en problemen afleiden. 
Voorbeeld: ​Leerlingen brengen spullen mee naar school in verband met 'hun hobby's'. Een groepje leerlingen selecteert o.a. een skateboard en een spelconsole Ze stellen één groot probleem vast: deze spullen komen nooit aan bod tijdens de les, op de speelplaats, ...​
30
3-4
Papier, schrijfgerei
Verloop
  1. De leerlingen verzamelen individueel spullen (thuis, op school, …) die zij belangrijk vinden. Dit kan afgebakend worden op basis van een thema, bijvoorbeeld gaan slapen, speeltijd, vieren verjaardag, … 
  2. De leerlingen stellen in kleine groep hun spullen aan elkaar voor en selecteren x aantal spullen (vb. top 3 of 5) die hen gezamenlijk aanspreken.  
  3. De leerlingen bedenken problemen, uitdagingen, … op basis van hun geselecteerde spullen en noteren deze.  
Tips & tricks 
  • Leg de leerlingen een beperking op van het aantal spullen dat ze mogen verzamelen, bijvoorbeeld 3.  

  • Het kan aangewezen zijn om in stap 3 de leerlingen een beperkt aantal problemen te laten bedenken, bijvoorbeeld 5.