Sfeerbord

Een sfeerbord (moodboard) maken over een bepaald thema of een situatie/locatie en problemen afleiden.
Voorbeeld: Leerlingen verzamelen foto's, quotes, ... op een Pinterest-bord over het organiseren van een kerstmarkt. Ze maken een selectie van beelden die hen het meest aanspreken en leiden hieruit uitdagingen af om de kerstmarkt op school vorm te geven (vb. inkleding, ontwerp van stalletjes, …)
40
3-4
Papier, schrijfgerei, tekengerei, lijm, schaar
Foto's en quotes (via tijdschriften, kranten, websites,...) , computer/tablet, printer
Verloop
  1. De leerlingen verzamelen foto’s, quotes, figuren, kaartjes, … die een bepaald thema (vb. water, tuinieren, …) of een situatie/locatie (vb. Moederdag, klaslokaal, …) in beeld brengen. 
  2. De leerlingen selecteren x aantal sfeerbeelden die hen het meest aanspreken (vb. top 10).  
  3. De leerlingen bedenken problemen, uitdagingen, … op basis van de sfeerbeelden. Ze noteren deze.  
Tips & tricks 
  • Er kan op voorhand klassikaal of door de leerkracht beslist worden waarrond gewerkt wordt door de verschillende groepjes. De groepjes leerlingen kunnen dan werken rond een zelfde locatie/situatie of thema, maar het is ook mogelijk dat ieder groepje een eigen onderwerp kiest. 
  • Het sfeerbord kan vormgegeven worden via knip- en plakwerk (vb. collage). Beeldmateriaal kan online verzameld worden of via papieren tijdschriften, kranten, reclamefolders, … Het is ook mogelijk het sfeerbord digitaal uit te werken via apps zoals Pinterest.