Timelapse

Een timelapse (versneld filmpje) maken op een bepaalde locatie en problemen detecteren. 
​Leerlingen plaatsen voor de schoolpoort een filmcamera die gedurende de ochtendspits filmt. In het filmpje zien ze zaken gebeuren zoals fietsers rijden op het voetpad, auto's staan in een dubbele rij geparkeerd, autoportieren worden geopend zonder te kijken, … ​
60
3-4
foto/filmcamera of tablet/smartphone, statief, computer/tablet, papier, schrijfgerei
Verloop
  1. De leerlingen kiezen een locatie in hun eigen omgeving waar zich volgens hen problemen voordoen, bijvoorbeeld de speelplaats, de schoolpoort, het station, …
  2. De leerlingen plaatsen op de locatie een camera (smartphone/tablet). Ze zorgen ervoor dat de camera duidelijk in beeld kan brengen wat er zich afspeelt op de locatie. Ze filmen of nemen foto’s met een bepaald interval (vb. 2 seconden voor bewegende mensen).
  3. De leerlingen maken een timelapse filmpje met behulp van een computer/tablet en een geschikte editor (vb. 25 foto’s per seconde).
  4. De leerlingen bekijken het filmpje en noteren de problemen die zich voordoen, de zaken die ze graag anders zouden zien, …
Tips & tricks 
  • Vooraleer de leerlingen van start kunnen, kan het nodig zijn om hen vertrouwd te maken met het principe van een ‘timelapse’ (samengevat: video’s waarin de tijd voorbij lijkt te vliegen). Op YouTube zijn voorbeelden te vinden, evenals tutorials (zie extra’s).   

  • Om een mooi resultaat te bekomen, is het belangrijk dat er zich voldoende beweging voordoet op de locatie (vb. druk kruispunt, passage in de gang, …). Stimuleer de leerlingen om goed te plannen (vb. moment van opname, plaatsing camera, hoelang filmen, …).  

  • Stimuleer de leerlingen om zorgvuldig om te springen met het filmen op locatie. Het kan nodig zijn om toestemming te vragen.    

  • De groepjes leerlingen kunnen verschillende locaties in beeld brengen, dezelfde locatie vanuit verschillende standpunten, …  

  • Er kan gewerkt worden met foto/filmcamera’s en editorprogramma’s op computer/tablet, maar er zijn ook handige apps beschikbaar voor tablet of smartphone, bijvoorbeeld Lapse it, Framelapse, TimeLapse, …