6 Denkhoeden

Oplossingsideeën of problemen bespreken vanuit 6 verschillende invalshoeken.
Voorbeeld: Na een probleem op school (vb. Te lawaaierig in de eetzaal) wordt er samen naar een oplossing gezocht. Mogelijke oplossingen: in shiften eten, niet babbelen tijdens eten, muren aankleden om geluid te dempen, … Aan de hand van de hoeden kunnen de verschillende oplossingen besproken worden. Ook in andere contexten kunnen de hoeden werken. Ze geven kansen tot breder denken dan ‘ik heb gelijk, jij hebt geen gelijk omdat…’. De betrokken leerlingen kunnen één of meerdere hoeden kiezen om het probleem op te lossen of op zijn minst bespreekbaar te maken (geweldloze communicatie).
40
2-6
6 kaartjes met telkens een tekening van een gekleurde buishoed (rood, wit, zwart, geel, groen, blauw). OF alternatief: echte hoeden.
Uitgave ‘Denkhoeden in de praktijk’ ISBN 978-94-6234-305-4
Verloop

Overzicht van de hoeden: 

 1. De groepjes van 2 tot 6 leerlingen hebben de oplossingen of ideeën uit vorige fase 3 (oplossingen bedenken voor 1 probleem) voor zich. Hetzij op de brainmap, op kaartjes, … 
 2. Per groepje liggen 6 kaartjes.  Op elk kaartje staat een hoed getekend, elke hoed heeft een ander kleur (rood, wit, zwart, geel, groen, blauw) 
 3. Elke leerling krijgt een kaartje.  Als er maar 2 leerlingen zijn, krijgen ze er ook eentje van de stapel van 6. 
 4. De kleur van de getekende hoed geeft aan hoe je over iets nadenkt en bepaalt je denkwijze over de gevonden oplossing.   
  • Rood: Wat zegt je gevoel over dit probleem? 
  • Wit: Wat weten we al, wat nog niet? 
  • Zwart: Welke moeilijkheden zijn er?  Waarom zal het niet lukken? 
  • Geel: Kansen? Waarom zal het wel lukken? 
  • Groen: Origineel? Kunnen we creatief zijn? 
  • Blauw: Hoe lossen we het op?  Hulp nodig? 
 5. Uiteindelijk wordt er uit alle oplossingen 1 idee gekozen door het groepje. 
Tips & tricks 
 • Kaartjes kunnen doorgeschoven worden.  Bij weinig tijd geeft elk kind zijn mening vanuit een bepaalde denkhoed.  Bij meer tijd (of kleinere groepjes) schuiven de kaartjes door en moet elk kind telkens weer vanuit een andere denkwijze zijn mening geven. 
 • De klas kan achteraf zijn mening geven door een kleur hoed te kiezen en daar zijn mening op die manier over te geven.  Of uit alle ideeën kan gekozen worden met een andere werkvorm (bvb.  WOW-box, paren vergelijken of NAH) 
 • Uit: ‘Denkhoeden in de praktijk’, inleiding: 
  Sinds de tijd van de antieke Griekse denkers, bijvoorbeeld Socrates, denken we vaak in stellingen: ik heb gelijk en jij hebt ongelijk. Dit is een strijdvaardige manier om samen tot een oplossing te komen. We zoeken naar de beste argumenten om de ander te overtuigen van onze eigen ideeën. Gecombineerd met een grote zeggingskracht en overtuiging of een geslepen pen is dit meestal de wijze waarop we discussies voeren. Soms rolt er een compromis uit de bus, maar niet altijd... Kan het ook anders? Zijn er andere vormen van efficiënt denken?