Eisen & Wensen

Leerlingen formuleren 4 criteria waar hun ontwerp moet aan voldoen. De ontwerpen die hier niet aan voldoen vallen af. Of omgekeerd: de ontwerpen die aan de meeste criteria voldoen, blijven in de running.
Voorbeeld: Leerlingen formuleren eisen en wensen waaraan de gevonden oplossing moet voldoen (voorbeeld: rondslingerende boekentassen moeten opgeborgen kunnen worden. Er moet voldoende ruimte zijn in de kast, de kast mag niet te breed zijn zodat er nog doorgang is, …)
20
X
Papier, sjabloon met grafiek, schrijfgerei
Verloop
  1. De leerlingen noteren eisen en wensen waaraan de oplossing moet voldoen.
  2. De criteria worden klassikaal besproken, er worden er 4 gekozen als belangrijkste.
  3. Een werkvorm: De ontwerpen worden voorgesteld en getoetst aan de eisen en wensen.
  4. Ontwerpen die helemaal niet aan de eisen voldoen, vallen af.  Anderzijds blijven (naar keuze hoeveel) de ontwerpen die aan de meeste of alle criteria voldoen over.
Pro & contra

Deze vorm van kiezen is minder objectief dan ‘meetbaar beslissen’ maar kan een goede eerste stap zijn om te filteren en de minst bruikbare of gewenste ontwerpen te laten vallen.
Er is ook ruimte voor discussie en taligheid.
Belangrijk is ook om te observeren wat leerlingen hier kiezen als eisen en wensen.
Een eenvoudige manier van kiezen naar benodigd materiaal toe.

Tips & tricks 

Zie ook ‘meetbaar beslissen’.