NAH

Leerlingen ordenen gevonden oplossingen of ideeën volgens 3 criteria: nieuwigheid, aantrekkelijkheid en haalbaarheid.
Voorbeeld: Leerlingen ordenen gevonden oplossingen of ideeën volgens nieuwigheid, aantrekkelijkheid en haalbaarheid. Vb. Boekentassen slingeren in de gang rond. Mogelijke oplossingen zoals een boekentaskast, een katrolsysteem, een boekentaskapstok… worden 'gescoord'.
30
3-4
Papier, schrijfgerei, blad
Bord
Verloop
 1. leerlingen stellen hun idee klassikaal voor uit elke groep. Dit kan zijn nadat ze in een vorige sessie eerst hun beste idee voor een oplossing uitkozen (6 denkhoeken, WOW-box, paren vergelijken).  Ze proberen dit op een zo overtuigend mogelijke manier te doen.
 2. Na elke voorstelling (gedragen door de groep van 3 of 4 leerlingen) geven de andere groepen punten na 1 minuut overleg.
 3. Ze doen dit door middel van kaartjes met een cijfer op. De score kan zijn: 1 punt (minder ok), 2 punten (ok, goed idee), 3 punten (super idee). Er worden drie keer punten gegeven door elke groep.
 4. De eerste keer worden er punten gegeven op
  • Nieuwigheid (Is het iets nieuws? Of hoorden we dit al wel vaker?)
  • Aantrekkelijkheid (spreekt het aan? Klinkt het leuk?)
  • Haalbaarheid (Is het te doen? Is het mogelijk?)
 5. Alle punten worden opgeteld door de leerkracht. Het idee dat de meeste punten kreeg op de drie vlakken samen wint en gaat door naar de volgende fase.

Het ‘komen eten’ puntensysteem: een idee wordt niet afgevoerd op basis van 1 criterium, maar op basis van 3 criteria. De hele klasgroep beslist.

Tips & tricks 
 • Leerlingen ordenen gevonden oplossingen of ideeën volgens 3 criteria: nieuwigheid, aantrekkelijkheid en haalbaarheid.
 • Andere criteria zijn zeker mogelijk: tijd, geld, materiaal, …
 • Bij het voorstellen van de ideeën kunnen ze zelf overtuigender zijn door het probleem nog iets scherper te stellen en vertellen waarom HUN idee het beste idee zou zijn.