Inspiratiemuur

Verzamelen van afbeeldingen/foto’s die kunnen helpen om een oplossing te realiseren voor het probleem.
Voorbeel: Leerlingen willen een bankstel maken dat geplaatst moet worden rondom een boom op de speelplaats. Ze gaan op zoek naar analoge ontwerpen op internet die inspirerend kunnen zijn voor hun specifieke context.
40
3-4
Internet, informatieve boeken, schrijf en tekengerief, steekkaartjes
Steekkaarten, WOW-box
WOW box.pdf54.86 KB
Verloop
  1. De leerlingen krijgen per groep een aantal steekkaarten. Je kan zelf kiezen of elk groepje dezelfde steekkaarten krijgt, of indien elk groepje andere steekkaarten krijgt. Sowieso gaan de ideeën na de oefening in de klasgroep besproken moeten worden. 
  2. Leerlingen verzamelen vervolgens afbeeldingen/foto’s van mogelijke oplossingen voor het probleem. Dit kunnen afbeeldingen/foto’s zijn van iets dat reeds bestaat. Ze kunnen hiervoor terecht in literatuur of op internet. De leerlingen kunnen zich laten inspireren door de onderwerpen van de steekkaartjes.  
  3. Elke groep krijgt een groot vel papier (vb. A1) waarop ze de afbeeldingen/foto’s kunnen kleven. Uiteraard kan dit ook digitaal via bv. powerpoint, pinterest,...  
  4. De ideeën worden vervolgens klassikaal besproken, door de verzamelde informatie te overlopen. De bedoeling is om hierbij te komen tot één gemeenschappelijke ‘inspiratie muur’ die alle bruikbare informatie bevat. Om een idee af te toetsen op zijn bruikbaarheid in onze context, kan de WOW box gebruikt worden (zie methodiek bij “oplossingen kiezen”). 
  5. Stel samen met de leerlingen de gezamenlijke ‘inspiratie muur’l op. Uiteraard kan dit ook digitaal.