Ontwerp-tekening

Een tekening maken van een mogelijk ontwerp (of een deel van het ontwerp) dat een oplossing kan zijn voor het probleem.
Voorbeeld: Leerlingen willen meer insecten aantrekken in de schooltuin. Hiertoe komen ze op het idee om een aantal specifieke planten in de tuin te voorzien, maar ook om een insectenhotel te bouwen. Alvorens te bouwen wordt een ontwerptekening gemaakt waarop de verschillende delen met hun afmetingen duidelijk te zien zijn.
20
Individueel of 3-4
Papier, (kleur)potloden
Verloop
  1. Elke leerling krijgt de opdracht om een tekening te maken van een ontwerp dat kan dienen als oplossing voor het probleem. Het kan ook een onderdeel van het ontwerp zijn. Hier is het niet de bedoeling om een ruwe schets te maken, maar wel een meer gedetailleerde tekening waarop toch al duidelijk te zien is hoe het ontwerp in elkaar zit. Je kan ook vragen om dit op schaal te tekenen. 
  2. Vervolgens is het de bedoeling dat binnen de groepjes de tekeningen uitgewisseld worden, en ideeën met elkaar gedeeld worden. Het is fijn als er dan binnen de groep tot een compromis kan worden gekomen en 1 voorstel verder uitgewerkt kan worden.  
  3. Alle ontwerptekeningen kunnen voorgesteld worden door ze op te hangen in de klas. Al naargelang het type van oplossing kan je ze proberen te rubriceren. 
  4. Bespreek de verschillende groepen van tekeningen, om bijvoorbeeld zo tot een gemeenschappelijk ontwerp te komen in de klas, indien dit nodig zou zijn.