Rollenspel

Een rollenspel spelen om de oplossing voor het probleem uit te beelden.
Voorbeeld: Het pestprobleem op de speelplaats wordt via een toneeltje uitgebeeld. Vervolgens wordt een mogelijke oplossing tijdens het toneeltje voorgesteld.
40
3-4
Eventueel verkleedmateriaal
Verloop
  1. De leerlingen krijgen de opdracht om in hun groepje een toneeltje te bedenken die het probleem schetst, alsook een mogelijke oplossing weergeeft. Iedereen van het groepje moet hierbij een duidelijke rol hebben. Laat de kinderen vooraf weten hoelang het toneeltje maximum mag duren (vb. 5 min.). Spreek ook af hoeveel tijd elk groepje hiervoor krijgt. Dit hoeft niet te lang te zijn. (vb. 15-20 min.) 
  2. Elk groepje speelt het toneeltje voor de klas, waarna de toneeltjes in de klasgroep besproken worden. Focus hierbij vooral op de “oplossingen” die voorgesteld worden. 
  3. Noteer de ideeën voor de oplossingen bv. op post it’s, die jullie dan samen proberen te rubriceren op een groot blad papier.