Body storming

De leerlingen spelen de situatie na waarin het probleem zich voordoet. Ze gebruiken materialen en gaan met elkaar in interactie. Op deze manier ervaren ze het probleem en ontdekken ze mogelijke oplossingen.
Voorbeeld: Leerlingen spelen de situatie na waarin het probleem zich voordoet. (bv. een gevaarlijke verkeersstituatie in de buurt van de school) Ze gebruiken materialen en gaan in interactie. Door het probleem zelf of opnieuw te ervaren, verdiept hun inzicht en ontdekken ze mogelijke oplossingen.
30
3-4
Papier, Pen
Verloop
  1. De leerlingen verzamelen de materialen die nodig zijn om de situatie na te spelen. Bijvoorbeeld, wanneer leerlingen werken rond de orde in de kleedkamer van de sportzaal, brengen ze hun sportkledij en sportzak mee. 
  2. De leerlingen verdelen de rollen. Eén persoon zal observeren en noteren, de anderen zullen de situatie naspelen. Ook zij verdelen de rollen. 
  3. De leerlingen spelen de situatie na. Dit doen ze het best op de locatie waar het probleem zich voordoet.  
  4. De leerlingen die de situatie naspeelden verwoorden hoe ze bepaalde aspecten ervaren. De observator noteert met kernwoorden wat hij ziet. 
  5. Hou een nabespreking. Wat leerden ze hieruit? Wat verraste hen? Hebben ze een mogelijke oplossing bedacht? 
Tips & tricks 

Tijdens het rollenspel kan de observator ook foto’s nemen.  De leerlingen kunnen deze foto’s gebruiken tijdens de nabespreking.