Interview

De leerlingen interviewen personen die betrokken zijn bij het probleem om zo een dieper inzicht te krijgen in het probleem en inzicht te krijgen in de factoren die op het probleem een invloed hebben.
Voorbeeld: Leerlingen nemen interviews af van personen die betrokken zijn bij het probleem. (vb. Tijdens het middagmaal mogen we niet babbelen). Zo verkrijgen ze een dieper inzicht in de situatie. Het interview peilt niet naar oplossingen. Maakten leerlingen ook een brainmap, dan kunnen ze deze voorleggen tijdens het interview.
50
3-4
Stappenkaart interview, sjabloon interview, pen
Stappenkaart interview, sjabloon interview
Verloop
  1. De leerlingen bereiden het interview voor. De stappenkaart interview kan hierbij als houvast gebruikt worden.  Hierbij bakenen de leerlingen het interview af.   Wat willen de leerlingen te weten komen? Wie moeten ze hiervoor aanspreken? 
  2. De leerlingen Stellen een tiental vragen op.  Deze vragen beginne met wie, wanneer, waarom, welke, hoe, ... De leerlingen vragen hierbij ook naar eigen ervaringen en hoe de geïntervieuwde zich daarbij voelde. 
  3. De leerlingen maken een afspraak 
  4. De leerlingen nemen het interview af en noteren kernwoorden. 
Tips & tricks 
  • Een interview is geen discussie. Geef aan leerlingen mee dat ze willen te weten komen wat de andere weet en hoe de andere iets ervaart. Aandachtig luisteren en doorvragen zijn belangrijke vaardigheden. 
  • Willen de leerlingen graag meerdere personen interviewen dan kunnen ze zich in deelgroepjes opsplitsen.