Reality check

De leerlingen gaan bestaande oplossingen bekijken en beoordelen.
Voorbeeld: Leerlingen gaan na of er al oplossingen bestaan voor het probleem (boeken, internet, ter plaatse gaan kijken, …). Hoe ziet die oplossing eruit? Is het een goede oplossing? Waarom wel? Waarom niet? Bv. bij de inrichting van een groene hoek op de speelplaats kan een naburig kinderdagverblijf of woonzorgcentrum met groene hoek bezocht worden.
30
3-4
Boeken, internet, papier, potlood
Verloop
  1. De leerlingen gaan op verkenning in boeken, op het internet, ter plaatse of op gelijkaardige plaatsen. Ze reeds bestaande oplossingen voor dit probleem.  
  2. De leerlingen bekijken de oplossingen kritisch.  
    • Hoe heeft men dit proberen oplossen?  
    • Is dit een goede oplossing?  
    • Waarom wel of waarom niet? 
  3. De leerlingen nemen foto’s, maken tekeningen of notities van de oplossingen die ze zien en noteren bedenkingen. 
  4. De leerlingen bespreken de informatie die ze verzameld hebben. Wat kunnen ze hieruit halen voor hun eigen probleem. Ontdekten ze een interessante insteek? Welke valkuilen bij bestaande oplossingen kwamen ze tegen?