Serious Play

De leerlingen spelen een situatie waarin het probleem zich voordoet na met speelgoed.
Voorbeeld: Leerlingen maken met lego een maquette van de omgeving waarin het probleem zich voordoet. Aan de hand van legofiguren wordt de situatie nagespeeld. Door het naspelen kunnen ook mogelijke ideeën voor oplossingen ontstaan. Deze kunnen gebouwd worden en opgenomen in het spel.
30
3-4
Blokken en figuren, papier, pen
Verloop
  1. De leerlingen maken met speelgoed een maquette van de omgeving waarin het probleem zich voordoet.  
  2. De leerlingen spelen met figuren de situatie na, ze verwoorden war er gebeurt, hoe de personen dit ervaren, welke materialen en andere personen erbij betrokken zijn, … De leerlingen noteren hierbij kernwoorden. 
  3. De leerlingen bouwen een mogelijke oplossing en nemen die op in het spel. 
  4. De leerlingen noteren opnieuw wat er gebeurt, … 
  5. Er wordt een nabespreking gehouden. 
Tips & tricks 

Hiervoor kan lego of playmobil een aantrekkelijk middel zijn.