Spionnen

De leerlingen laten zich inspireren door het observeren en onderzoeken van gelijkaardige situaties.
Voorbeeld: Leerlingen gaan op onderzoek uit in een gelijkaardige situatie. Wanneer leerlingen in een grootstad de speelplaats willen vergroenen, vinden ze mogelijks inspiratie in een groene stadstuin. Een bibliotheek, wachtzaal of bos kunnen dienen als inspiratie voor het inrichten van een rustige hoek.
50
3-4
Papier, potlood, (fototoestel)
Verloop
  1. De leerlingen noteren op een blad wat ze willen onderzoeken.  
  2. De leerlingen maken een lijst van plaatsen waar zich een gelijkaardig probleem voordoet of die een gelijkaardig doel hebben: bv  een winkel als je werkt rond orde, de fietsenstalling aan het station als je werkt rond de fietsenstalling op de speelplaats, … 
  3. De leerlingen kiezen één of meerdere plaatsen uit. 
  4. De leerlingen gaan ter plaatse observeren, maken notities en eventueel foto’s.  
  5. De leerlingen bespreken in groep hun bevindingen. Wat hebben ze ontdekt? Tot welke inzichten komen ze? Zagen ze inspirerende voorbeelden die ze graag verder willen onderzoeken? 
Tips & tricks 

Deze activiteit kan een voorbereiding zijn op het maken van een brainsketch.