Design challenge

De gevonden problemen samenvatten in een beknopte, maar duidelijke vraag (= design challenge).
Voorbeeld: Leerlingen formuleren een ‘design challenge’ voor een specifiek probleem in de stad. Bv. ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het kruispunt van de Torhoutsesteenweg sneller toegankelijk is voor de auto’s die van Gistel komen?’
10
3
Papier, potlood, pen
Gevonden problemen
Verloop

1. De leerlingen formuleren een ‘design challenge’ door de volgende zin af te maken: ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat …' 

2. Deze vraag moer een antwoord geven op 

  •        Wat (Wat gaan ze oplossen?) 
  •        Wie (voor wie gaan ze dit doen?) 
  •        Waarom (waarom is het belangrijk?) 
  •        Waar (waar speelt zich dit af?) 
  •        Wanneer (Wanneer doet zich dat voor?) 
Tips & tricks 
  • Bij jonge leerlingen kan gewerkt worden met een invulzin: ‘... zoekt een manier om... want/omdat/maar… 
  • In sommige gevallen zijn er maar drie W-vragen relevant. 
  • In sommige gevallen kunnen de 5 W-vragen uitgebreid worden tot 7 W-vragen zoals waarmee?, op welke wijze?