Online Stemmen

Nagaan of iedereen hetzelfde probleem ervaart en door te stemmen een gezamenlijk probleem selecteren.
Voorbeeld: Leerlingen stemmen welke problemen op weg naar school ze ook ervaren. Ze doen dit door aan te geven hoe sterk ze dit probleem ook ervaren. Ze gebruiken hiervoor bv. Mentimeter.
5
1
Computer/tablet/smartphone
Opgemaakt stemformulier (bv. via mentimeter)
Verloop
  1. De leerkracht maakt een digitaal stemformulier. (een goede tool hiervoor is  Mentimeter.) 
  2. De leerlingen loggen in met een computer, tablet, i pad of hun smartphone om digitaal te stemmen .  
  3. De leerlingen geven aan in welke mate zij het probleem ook ervaren. 
  4. De digitale tool telt alle stemmen samen en selecteert welk probleem het meest gekozen werd. 
  5. Met dit probleem zal nu verder gewerkt worden. 
Tips & tricks 
  • Je laat de leerlingen dit best individueel doen. 
  • Resultaten kunnen geprojecteerd worden, zo zien de leerlingen de stemmen van hun klasgenoten.