Pitching

De gevonden problemen voorstellen aan de klasgroep aan de hand van welbepaalde criteria gedurende een beperkte tijd.
Voorbeeld: Leerlingen stellen de gevonden problemen aan de klasgroep voor. Welke problemen ervaren leerlingen op weg naar school. Hierbij vertellen ze hoe ze een bepaalde oversteekplaats als gevaarlijk ervaren.
5' per groep
3
Computer/beamer
Eventueel een stemformulier
Verloop
  1. De leerlingen Stellen hun gevonden problemen voor aan de klas.  
  2. De andere leerlingen evalueren na elke voorstelling het probleemgehalte en haalbaarheid.  Hiervoor kunnen methodieken gebruikt worden om te stemmen. 
  3. De leerlingen krijgen 3’ de tijd om hun gevonden problemen voor te stellen. De leerlingen moeten hier goed nadenken over wie het hier gaat en waarom ze dit probleem willen aanpakken.  Ze moeten hierbij enkel de relevante informatie geven en goed nadenken wat de hoogstnoodzakelijke informatie is.  
Tips & tricks 
  • Leg de leerlingen een beperking op in tijd.  Dit kan korter of langer zijn, afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen.  
  • Stimuleer de leerlingen om een goede en duidelijke presentatie voor te bereiden. 
  • De andere leerlingen kunnen stemmen door gebruik te maken van de methodiek eisen & wensen, sticky dots, online stemmen of scoren.