Voorbeeldcase uit het basisonderwijs

De leerlingen van het zesde leerjaar van de Spanjeschool in Roeselare startten vanuit de context ‘onze school’. Samen met hun juf Darline gingen ze doorheen het tweede semester de uitdaging aan om van hun school een aangenamere plek te maken. De klasgroep werd verdeeld in 7 groepjes van 3 of 4 leerlingen. Groepswerk en klassikale terugkoppeling werden afgewisseld doorheen de zoektocht van de leerlingen naar problemen en oplossingen. Uiteindelijk realiseerden de leerlingen een opbergmeubel om het probleem van de slordige kleedkamer in het gymlokaal op te lossen.

Context verkennen

Al even was het aangekondigd en dan was het zover: de leerlingen kregen de kans om hun school eens kritisch onder de loep te nemen. In kleine groep noteerden ze de problemen die spontaan in hen opkwamen, zoals de fietsenstalling is bouwvallig, we moeten helpen opruimen in de eetzaal, op de speelplaats valt niet zoveel te beleven, ... 

Tijdens een volgend moment verkenden de groepjes de school en legden ze problemen vast op foto. De verzamelde foto's werden afgedrukt per groep. 

Toegepaste methodieken

Probleem benoemen

Ieder groepje selecteerde 4 problemen die ze kort voorstelden via een design challenge (Wat? Wie? Waar?). De andere groepjes deelden 1, 2, 3 en 4 punten uit op basis van de mate waarin ze de problemen ook ervaren. 

Ieder groepje hield het probleem over met de hoogste score en promootte het klassikaal nog eens via 6 denkhoeden (bv. originaliteit, relevantie, ...). De groepjes deelden opnieuw punten uit. Het probleem van de slordige kleedkamer 'won'.

Image
Image
Image
Image

Oplossingen bedenken

Vanaf nu bleef er nog 1 probleem over. Ieder groepje ging aan de slag om oplossingen te bedenken voor de slordige kleedkamer. Eerst maakte iedere leerling in korte tijd 3 snelle schetsen van zijn/haar eerste ideeën. In kleine groep bouwden de leerlingen verder op deze ideeën. 

Ideeën varieerden van een lange verplaatsbare kapstok tot een grote kast met kastjes per leerjaar. Allerhande combinaties werden bedacht tussen haakjes, kastjes en open vakjes. Ook een geïntegreerd zitgedeelte werd voorgesteld en zelfs een ingebouwde reuze deodorant.

Toegepaste methodieken

Oplossing kiezen

Ieder groepje had nu een groot aantal ideeën. Ze kregen de opdracht om hun ideeën te combineren tot 1 oplossing die ze klassikaal voorstelden. Tijdens de voorstelling werd iedere oplossing door de klasgroep ondergebracht in 1 van de 4 categorieën van de WOW-box. De nadruk werd hierbij gelegd op de haalbaarheid van de ideeën. 

De 7 ideeën (7 groepen) werden alle onderbracht bij 'Zeker haalbaar' of 'Fantastisch'. De keuze voor één specifieke oplossing werd bepaald via stemming. 

Image
Image
Toegepaste methodieken

Oplossing uitwerken

De leerlingen kozen een oplossing waarin open vakjes en haakjes gecombineerd worden tot een opbergmeubel. De oplossing werd vastgezet in een ontwerptekening, waarbij ze de afmetingen van het meubel en de keuze van materialen bepaalden. Ze maakten ook een schatting van de kostprijs (bv. berekening van hoeveelheid materiaal op basis van afmetingen). 

Image
Image
Image
Image
Image

Oplossing realiseren

Het ontwerp voor het opbergmeubel lag nu vast. Het werd een laatste keer afgetoetst via een snelle maquette in papier. 

Het definitieve ontwerp werd doorgegeven aan het Maaklab van Hogeschool VIVES en de leerlingen realiseerden daar tijdens een namiddag hun kast aan de hand van voorgezaagde platen. 

De kast bleek echter te groot om in één stuk te transporteren. De leerlingen haalden de kast opnieuw uit elkaar en stelden daarbij een stappenplan op om het opbergmeubel opnieuw te kunnen samenstellen op school. 

Image
Image
Image