Voorbeeldcase uit het secundair onderwijs

In de 'secundaire Freinetschool Poperinge' kiezen de leerkrachten Pieter en Griet de context: 'de weg van de school naar huis'. Leerlingen gaan op zoek naar onveilige situaties op weg naar huis naar school. Deze context is relevant voor leerlingen uit het eerste jaar die naar de nieuwe school komen. Via een digitaal onderzoeksboek worden gegevens verzameld, waarbij gebruik gemaakt wordt van foto's en tekeningen. Tijdens het proces werkten de leerlingen een oplossing uit voor een gevaarlijke oversteekplaats
Alle gevonden oplossingen werden voorgesteld aan ouders, gemeentebestuur en verkeerspolitie.

Context verkennen

De leerlingen gaan ter plaatse observeren, nemen beeldmateriaal en gaan betrokken personen interviewen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en problemen in kaart te brengen. Deze problemen worden gelokaliseerd op een stadsplan en worden gepresenteerd met een 'pitch' aan de klasgenoten.  

Image
Image
Image

Probleem benoemen

Bij het voorbereiden van de pitch wordt relevante informatie geselecteerd. Leerlingen gieten het probleem in een zin waarbij ze een antwoord geven op W-vragen (wie, wat, waarom, wanneer, waar). Deze zin begint met: 'hoe kunnen we ervoor zorgen dat... Medeleerlingen stemmen hoe sterk zij de problemen ook ervaren.  Pieter en Griet maakten hiervoor een sjabloon met de digitale tool 'mentimeter'. 

Image
Image

Oplossingen bedenken

De leerlingen leggen een brainmap aan. Ze gebruiken kernwoorden zoals ' wat, wie, wanneer, waarom, hoe' en gaan gericht op zoek naar antwoorden door opnieuw ter plaatse te gaan, en door eventueel bij betrokken personen te vragen naar gevoelens en ervaringen. Alle gevonden informatie over het probleem wordt op deze brainmap gebundeld. De brainmap is een houvast wanneer het proces stilvalt. De leerlingen gaan vervolgens creatief ontwerpen bij het maken van een brainsketch. 

Image
Image
Image
Image
Image

Oplossing kiezen

De leerlingen gaan hun gevonden oplossingen sorteren.  Welke oplossingen of elementen van ontwerpen zijn haalbaar, welke niet?  Ze gebruiken hiervoor het sjabloon WOW box.  Zo beslissen de leerlingen dat ze een signalisatie willen maken voor automobilisten.  Ze zullen hierbij met een dubbele ontwerplijn werken: een drukschakelaar ontwerpen die in het voetpad geïntegreerd wordt en een programma dat wordt geschreven met scratch om de schakelaar (Arduino) te laten oplichten als er een voetganger op de schakelaar trapt.

Image
Image

Oplossing uitwerken

Leerlingen werken hun realisatie uit. Ze maken hierbij gebruik van een inspiratiemuur, waarop ze alle nuttige info schrijven die nodig is bij het schrijven van het programma. Dit kan op papier aan bv. een muur gehangen worden, maar ook de digitale tool 'padlet' kan hiervoor gebruikt worden. Ze verzamelen de nodige onderdelen voor het maken van de Arduino schakeling en tekenen hun geïntegreerde schakelaar uit. Ze bouwen de verkeerssituatie na zodat ze weten waar ze de schakelaar en de signalisatie moeten opstellen.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Oplossing realiseren

De gevonden oplossing wordt onder de vorm van een prototype gemaakt en uiteindelijk op ware grootte.  Het programma wordt geschreven, uitgetest en bijgestuurd .De school organiseert een beurs waarop ouders, de burgemeester, schepens en de politie van de stad Poperinge uitgenodigd worden.  De leerlingen stellen het hele proces en de gevonden oplossingen voor. Er worden gretig notities genomen, misschien wordt de stad Poperinge binnenkort een stukje veiliger...

Image
Image
Image
Image
Image