Stripverhaal

Een stripverhaal (storyboard) maken over een situatie/locatie en problemen detecteren. 
Voorbeeld: Leerlingen maken een opeenvolging van zes tekeningen over wat er allemaal gebeurt of kan gebeuren op weg naar school met de bus, de fiets, … Ze leiden zaken af die ze graag zouden veranderen op hun weg naar school (vb. alleen op de bus zitten, onveilige oversteekplaats, …).
90
3
Papier, Schrijfgerei, tekengerei
Sjabloon stripverhaal
Verloop
  1. De leerlingen maken een opeenvolging van tekeningen waarmee ze een verhaal vertellen over wat er zich afspeelt tijdens een bepaalde situatie (vb. opstaan of gaan slapen) of op een bepaalde locatie (vb. de bushalte, de speelplaats, …). De leerlingen kunnen kiezen voor een reëel verhaal of een verhaal bedenken dat zich zou kunnen voordoen (script).  
  2. De leerlingen bedenken problemen, uitdagingen, … op basis van hun tekeningen. Ze noteren wat anders of beter kan.  
Tips & tricks 
  • Er kan op voorhand klassikaal of door de leerkracht beslist worden rond welke situatie/locatie gewerkt wordt door de verschillende groepjes. De groepjes leerlingen kunnen dan werken rond een zelfde locatie/situatie, maar het is ook mogelijk dat ieder groepje een eigen situatie/locatie kiest. 
  • Een stripverhaal kan getekend worden op papier, maar het kan ook digitaal vormgegeven worden via programma’s zoals Pixton, Comic Builder, Storyboard That, …   
  • Het kan aangewezen zijn om in stap 2 de leerlingen een beperkt aantal problemen te laten bedenken, bijvoorbeeld 3.