Tijdlijn

Foto's of tekeningen van problemen chronologisch ordenen op een tijdlijn.
Voorbeeld: Leerlingen nemen foto’s van problemen tijdens een schooldag. Ze ordenen de foto's op een daglijn die ze opdelen in de verschillende momenten op school (vb. aankomst op school, in de klas, speeltijd, lunch in de refter, middagpauze, …).
90
3
fototoestel, computer/tablet, papier, schrijfgerei, lat, schaar, lijm
printer, voorbeeld daglijn
Verloop
  1. De leerlingen brengen problemen in beeld door foto’s te nemen of tekeningen te maken gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld een dag of een week. De problemen kunnen zich situeren op school, maar ook elders, bijvoorbeeld aan de bushalte, het speelplein, ... 
  2. De leerlingen tekenen een tijdlijn die de periode weergeeft (vb. daglijn, weekkalender, …). Ze delen de tijdlijn in via een relevante tijdsindeling (vb. uren, dagdelen, dagen, …). 
  3. De leerlingen selecteren per onderdeel van de tijdlijn een tekening of foto. Stimuleer de leerlingen om de problemen te kiezen die hen het meest aanspreken, die volgens hen prangend zijn, … Ze kleven de foto’s of tekeningen op de tijdlijn, zodat een chronologisch overzicht ontstaat van problemen gedurende een dag, een week, …  
Tips & tricks
  • Leg de leerlingen een beperking op van het aantal foto’s dat ze mogen nemen, bijvoorbeeld 20. Op die manier worden ze uitgedaagd om goed na te denken over de problemen die ze relevant vinden om in beeld te brengen. 
  • Stimuleer de leerlingen om zorgvuldig om te springen met het nemen van foto’s. Het kan nodig zijn om toestemming te vragen.   
  • Ieder groepje leerlingen kan de volledige periode in beeld brengen en een tijdlijn opstellen, maar je kan er ook voor kiezen dat de verschillende groepjes samen een tijdlijn moeten creëren. Ieder groepje kan dan verantwoordelijk zijn voor een bepaald deel van de periode, bv. iedere dag van de week trekt een ander groepje erop uit met een fototoestel om uiteindelijk een weekoverzicht te hebben van problemen op school. 
  • De tijdlijn kan op papier getekend worden, maar ze kan ook digitaal opgesteld worden. 
  • Je kan de leerlingen info laten noteren bij de foto’s of tekeningen.