Project muur

Steekkaarten zetten aan tot nadenken over een plan van aanpak om een oplossing te realiseren.
Voorbeeld: Leerlingen willen een boekentaskast maken in de gang zodat de boekentassen niet meer de weg naar het klaslokaal versperren. Dankzij de steekkaartjes denken ze na over het materiaal dat nodig zal zijn, het budget, de timing. Op basis hiervan kunnen ze een plan van aanpak opstellen.
40
3-4
Steekkaartjes, post it’s, schrijf- en tekengerief, informatieve boeken, groot vel papier (A1)
Steekkaarten, WOW-box
Verloop
  1. De leerlingen krijgen per groep een aantal steekkaarten en post it’s. Je kan zelf kiezen of elk groepje dezelfde steekkaarten krijgt. Je kan er ook voor kiezen dat elk groepje andere steekkaarten krijgt. Sowieso gaan de ideeën na de oefening in de klasgroep besproken moeten worden. 
  2.  
  3. Leerlingen verzamelen vervolgens informatie die past bij het onderwerp van elke steekkaart. Geef hen de opdracht om 1 idee per post it op te schrijven. Ze kunnen hiervoor te rade gaan op internet of in de literatuur. Het kan ook zijn dat ze iemand moeten gaan bevragen om de nodige info te verzamelen. Geef hiervoor dan voldoende tijd. 
  4.  
  5. De gevonden informatie moet nu samen gelegd worden. Dit gebeurt dan best klassikaal via één gezamenlijke ‘project muur’. Hiervoor gebruik je dan een groot vel papier (A1) waarop je de steekkaarten kan groeperen. De post it’s worden daar dan bij gekleefd en de ideeën worden klassikaal besproken. Om de haalbaarheid van ideeën af te toetsen kan de WOW-BOX gebruikt worden (zie methodiek bij “oplossingen kiezen”).  
  6.  
  7. Vanuit de verzamelde informatie kan dan samen een plan van aanpak opgemaakt worden.