Serious play

De oplossing voor een probleem bouwen, waarbij gebruik gemaakt wordt van speelgoed (vb. Lego, k’nex, …)
Voorbeel: Eén van de problemen die naar boven kwamen binnen de context van de school was het pestgedrag op de speelplaats. In kleine groepjes wordt de situatie met het speelgoed nagespeeld. Daarna denkt iedereen in de groep na over een oplossing die vervolgens met de poppetjes kan nagespeeld worden.
40
3-4
“bouw” speelgoed (vb. lego, k’nex,..)
Verloop
  1. De leerlingen krijgen per groep de opdracht om het probleem of/en de oplossing die ze in hun hoofd hebben te ‘bouwen’ met het speelgoed. De bedoeling is dat ze tijdens het spelen samen nadenken over een mogelijke oplossing. Tijdens het spelen wordt vaak veel fantasie gebruikt… Ook hier is dat toegelaten. Geef de kinderen ‘carte blanche’ en voorzie voldoende tijd voor deze fase. 
  2. Nu is het de bedoeling dat de verschillende bouwsels aan elkaar worden voorgesteld en geduid. De focus moet hierbij wel liggen op “de oplossing” van het probleem. 
  3. Als leerkracht heb je hierbij vooral de rol van verslaggever. Noteer de ideeën voor de oplossingen bv. op post it’s, die jullie dan samen proberen te rubriceren op een groot blad papier.