Placemat

Vanuit individuele problemen evolueren naar één gedeeld probleem.
Voorbeeld: Leerlingen noteren de problemen die ze ervaren op hun weg naar school in de hoeken van een blad papier. Ze bespreken die in hun groep en noteren de problemen waar alle leerlingen akkoord mee gaan in het midden van het blad papier.
40
3-4
Groot blad papier, schrijfgerei
Verloop
  1. De leerlingen gaan in groepjes zitten.  In het midden van de tafel ligt een groot vel papier. 
  2. De leerlingen schrijven individueel hun bevindingen in de hoeken van het blad papier.  
  3. De leerlingen bespreken hun bevindingen en noteren enkel de ideeën waar iedereen mee akkoord gaat in het midden van het blad.   
Tips & tricks 
  • Stimuleer de leerlingen om individueel zo veel mogelijk antwoorden op te schrijven. 
  • Geef de leerlingen een tijdindicatie.  
  • Ondersteun leerlingen bij het formluleren van argumenten.