Sticky dots

Nagaan of iedereen dezelfde problemen ervaart en aan de hand van groene en rode stickers één probleem selecteren.
Voorbeeld: Leerlingen selecteren op de daglijn van een schooldag welke problemen ze al dan niet ervaren. De leerlingen kleven groen en rode stickertjes op de daglijn van andere leerlingen.
5
1
Groen en rode ‘sticky dots’
Voorstelling problemen. Bv daglijn
Verloop
  1. De leerlingen kleven groen en rode sticky dots op de verschillende problemen die aangebracht werden.  
  2. De leerlingen kleven een groene ‘sticky dot’ als ze dit probleem niet ervaren..  
  3. De leerlingen kleven een rode ‘sticky dot’ als ze dit probleem ook ervaren. 
  4. De groene en rode stemmen worden nu per probleem opgeteld.  
  5. De leerlingen selecteren op basis van de resultaten het probleem waarmee verder zal gewerkt worden.  
Tips & tricks 
  • Je laat de leerlingen dit best individueel doen 
  • Je kan dit doen door aan de hand van een stemformulier maar ook door de leerlingen de stickers te laten kleven op bv. de daglijn  
  • De kleuren kunnen ook vervangen worden door andere kleuren of andere symbolen.  Maar de rode en groene stemmen maken het wel erg visueel.